Polityka prywatności

1. Podstawa Prawna:
Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

2. Informacje firmowe:
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:
Akula, NIP: 7542643181
z siedzibą:
ul. Kępska 12
45-130 Opole
e-mail: info@akula.pl

3. Narzędzia analityczne
Ruch oraz aktywność na stronach serwisu jest rejestrowany przez serwis statystyk Google Analytics. W ten sposób gromadzone są dane o sposobie i popularności korzystania ze sklepu. Korzystając ze stron serwisu użytkownik zgadza się na gromadzenie i analizowanie danych przez Google Analytics.

4. Rodzaj danych osobowych
W celu realizacji złożonego zamówienia, a tym samym zawarcia i wykonania umowy, czyli dostarczenia produktów wymagamy podania:

Imię i nazwisko,
adres e-mail,
adres do wysyłki,
telefon kontaktowy

W przypadku firm nr NIP w celu wystawienia faktury VAT

5. Cel zbierania danych
Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W przypadku, gdy Klient wybierze dostawę kurierem, dane klienta są przekazywane firmie kurierskiej w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.

6. Prawa internauty:
Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich edytowania. Klient ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta lub przesyłając prośbę o usunięcie danych drogą e-mailową.
Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres 5 lat lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

7. Bezpieczeństwo
Strona używa certyfikatów bezpieczeństwa SSL. Podejmujemy środki mające na celu ochronę bazy danych osobowych, poprzez ograniczenie dostępu do niej. Tylko wąskie grono uprawnionych osób ma wgląd w dane osobowe Klientów. Dostęp do bazy danych jest zabezpieczony hasłem.