Atmosfera C4

Szybkość korozji stali oraz innych metali zależy od agresywności środowiska. Agresywność może być określana różnymi parametrami. Dla ujednolicenia zasad projektowania przyjęto pewne uproszczenia; zawarto je w normach. Atmosfera korozyjności C4 jest określona jako wysoka dotyczy ona głównie: wewnątrz przestrzenie o wysokiej częstotliwości kondensacji i wysokim zanieczyszczeniu z procesów produkcyjnych, np. zakłady przemysłowe, pływalnie, a także na zewnątrz strefa umiarkowana, atmosfera o wysokim zanieczyszczeniu (SO2 : 30 do 90 µg/m3 ) lub z istotnym wpływem chlorków, np. zanieczyszczone obszary miejskie, obszary przemysłowe, obszary przybrzeżne nie spryskiwane wodą morską lub narażone na silny wpływ soli odladzających. Strefa subtropikalna i tropikalna, atmosfera o średnim zanieczyszczeniu.

Aktywne filtry